Nácvik zborového spevokolu

Nácvik zborového spevokolu sa koná v stredu o 18.30 a v nedeľu o 10.15 vždy v zborovej sieni, pod vedením Mgr.Art. Viery Hovancovej. Vítaní sú všetci záujemci o zborový spev.

OSLOBODENÍ BOŽOU MILOSŤOU

(pripravil Štefan Ambruš) 14. -15. októbra 2017 sa konalo misijné podujatie k 500. Výročiu reformácie v Bratislavskom senioráte. Na stretnutí v Modre Kráľovej sa zúčastnilo cca 800 veriacich z nášho seniorátu. Bolo to milé stretnutie ľudí, ktorých spája to najdôležitejšie…

Výlet dcérocirkvi Sereď

(pripravila Elena Števčíková) Rok 2017 je pre evanjelikov a. v. spojený s oslavou 500. výročia reformácie. Sereďskí evanjelici spolu s veriacimi z Trnavy a Horných Zeleníc sa rozhodli pripomenúť si túto dôležitú dejinnú udalosť návštevou niekoľkých miest: Žiaru nad Hronom,…

Štyri adventné nedele

Advent je prípravným obdobím pred Vianočným sviatkami a zároveň prvý obdobím cirkevného roka. Názov obdobia pochádza z latinského slova “adventus” – príchod. Začína sa prvou nedeľou adventnou a končí sa 24. decembra – Štedrým dňom, ktorý patrí svojím charakterom stále…

Už 5 rokov pohostení pred kostolom (druhá nedeľa v mesiaci)

(pripravila Jana Ševelová) Ako to vlastne začalo? My ako „prisťahovalci“ do Trnavy sme spoznali iných „prisťahovalcov“ Batkovcov a milo sme boli privítaní „domorodými“ Bujňákovcami. Stretávali sme sa v kostole a postupom času aj po ňom, niekde na kávičke. Keď sme…

Vianočný Benefičný Koncert

Dovoľte nám srdečne Vás pozvať na benefičný vianočný koncert miešaného speváckeho zboru Tirnavia, ktorý sa bude konať dňa 22.12.2017 (piatok) o 19:00 v evanjelickom kostole v Trnave. Výťažok koncertu bude venovaný Dennému stacionáru pri Stredisku Evanjelickej diakonie v Trnave. Tešíme…