Zborové oznamy 23.2.2020

OZNAMY – nedeľa predpôstna – 23.2.2020

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava v týždni od 23.2. do 1.3.2020:

  • V pondelok večer o 18.30 bude na fare stretnutie vnútromisijného výboru
  • V utorok a vo štvrtok o 8:15 sa konajú v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici ranné pobožnosti
  • Od stredy 26.2. budú bývať pôstne stredtýždňové večerné služby Božie v Trnave o 17.00 v kostole
  • Vo štvrtok 27.2. o 9.30 bude v areáli cirkevného zboru stretnutie mamičiek. Pozývame mamičky s malými deťmi do tohto spoločenstva.
  • 2.2020 sa na ceste do večnosti rozlúčime s našou spolusestrou Annou Bartošovou, ktorá zomrela vo veku 80 rokov. Rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok o 15.00 na evanjelickom cintoríne
  • V piatok o 15.00 bude v zborovej sieni konfirmačné vyučovanie
  • O 17:00 v piatok bude stretnutie dorastu a mládeže „ŽI·TO“. V sobotu bude v našom cirkevnom zbore regionálne stretnutie mladých – Inside klub o 16.00
  • Na budúcu nedeľu 1.3. bude pred Bohoslužbami o 9.30 modlitebné stretnutie v miestnosti pod vežou – opäť všetkých srdečne pozývame.
  • Na budúcu nedeľu 1.3.budú služby Božie v Seredi o 8.30 a v Trnave o 10-tej, v rámci ktorých bude prislúžená aj Večera Pánova zo spoveďou.