Dal si nášmu zboru svedka v pravej chvíli

Ústrednou myšlienkou slávnostných inštalačných Služieb Božích 19. októbra 2019 v CZ ECAV Trnava bol 1. verš zo 115. žalmu, ktorý si vybral nový zborový farár Radomír Vařák. Žalmista v ňom píše: „Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!“ Evanjelickí veriaci z Trnavy a Serede medzi sebou privítali nového zborového farára Radomíra Vařáka. Inštaláciu vykonala seniorka Bratislavského seniorátu, doc. ThDr. Sidonia Horňanová,…Keep Reading

Festival chrámovej piesne

http://ecavtrnava.sk/wp-content/uploads/2019/10/Spevokol_i_5773427.jpgFestival chrámovej piesne

12 spevokolov a približne 300 spevákov z chrámových evanjelických spevokolov na jednom mieste. V Trnave sa bude súťažiť, budovať vzťahy, ale najmä SPIEVAŤ… Pozývame vás byť toho súčasťou. V sobotu 12.10.2019 o 9:30. https://www.zdecav.sk/mid/300211/ma0/226218/.html#m_300211

Oznamy cirkevného zboru

OZNAMY – 22. nedeľa po Svätej Trojici – 17.11.2019 Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnavav týždni od 17.11. do 24.11.2019: Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v Seredi. Popoludní o 16:00  budú služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici. V pondelok, 18.novembra o 1830 sa uskutoční zasadnutie zborového presbyterstva v zborovej sieni. V utorok 19.novembra a vo štvrtok 21.novembra o 815 bude v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici ranná…Keep Reading

Výzva na predkladanie ponúk na výstavbu detského ihriska

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. v Trnave pripravuje výstavbu detského ihriska v areáli farskej záhrady. Výstavba je financovaná s podporou Splnomocnenca vlády pre mládež a šport vrámci výzvy Podpora rozvoja športu 2019, podprogram č. 2 Výstavba detských ihrísk. Dodávateľ bude vybraný na základe výsledku verejného obstarávania. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. v Trnave dňa 1.10.2019 zverejňuje nasledovnú výzvu na predkladanie ponúk: 

Ubytovanie pre študentky a študentov

Cirkevný zbor ECAV Trnava ponúka ubytovanie študentom a študentkám na izbách v budove  Hlavná 52, (Evanjelický dom). Cena ubytovania 70 eur na mesiac. Bližšie informácie a prihlasovanie +421 910 834 136.

Vzdelávací seminár na tému: Sprevádzanie zomierajúcich

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku a Výbor pre Zborovú diakoniu pozýva záujemcov na vzdelávací seminár na tému:  Sprevádzanie zomierajúcich. Uskutoční sa 22. septembra 2019 v Evanjelickom kostole v Trnave. Seminár bude spojený s prezentáciou rovnomennej publikácie so sprievodcom sociálnymi službami. Projekt „Dôstojne až do konca“ – vzdelávací seminár a vydanie rovnomennej publikácie o sprevádzaní ťažko nemocných a zomierajúcich finančne podporili Trnavský samosprávny kraj, Revia – komunitná nadácia a Mesto Modra.

Rodiny a Jonáš

Počas vyučovania náboženskej výchovy sme s deťmi v rámci témy: Cirkev je miesto kam patrím aj ja, preberali aj pojem „Služby Božie“. Deti pod tým rozumeli čas, kedy my slúžime Pánu Bohu. No je to presne naopak – počas Služieb Božích nám, “učeníkom Pána Ježiša”, slúži sám Pán Boh. Dáva nám poznávať jeho vôľu na základe Písma. Máme čas sa zastaviť počas dňa odpočinku a načerpať nové sily, môžeme prežívať…Keep Reading

Začiatok adventu v Seredi

(pripravila Elena Števčíková) Na 1. adventnú nedeľu sa v dcérocirkvi CZ ECAV Trnava v Seredi konali tradičné adventné služby Božie spojené s duchovno-kultúrnym programom a posedením pri spoločnom stole, na ktoré pozývame aj hostí zo susedných cirkevných zborov. Prítomných privítala poddozorkyňa CZ Emília Válkyová. Kazateľom Slova Božieho bol brat farár Ján Oslík z Modry, liturgovali sestra farárka Olina Kolar z CZ Horné Zelenice spolu s domácim farárom Kristiánom Kosteckým. Služby…Keep Reading