Brigáda v rukách skúsených

Keď je treba niečo vypratať, vyčistiť či jednoducho pracovať, zavolajte skúsených. Približne 10 členov nášho zboru sa stretlo s jasným cieľom- vypratať byt po bývalom nájomníkovi na evanjelickom dome a pomôcť svojimi rukami.

10. júna volíme biskupa Západného dištriktu ECAV

V nedeľu 10. júna 2018 sa počas služieb Božích v cirkevnom zbore ECAV Trnava uskutoční aj volebný konvent. Voliť budeme biskupa Západného dištriktu ECAV. Viac informácií o kandidátoch si môžete prečítať napr. v Reformačných listoch.

Farská záhrada ožila

(pripravila Katka Batková) Zelená a svieža farská záhrada v tretiu aprílovú nedeľu ožila. Viacero členov zboru sa stretlo a strávilo príjemné teplé popoludnie spoločne. Išlo o veľmi spontánnu akciu. Nápad zorganizovať stretnutie vonku pri grile skrsol len týždeň vopred, v…

Rastúce cirkevné zbory

(autor: Lukáš Krivošík, zdroj: postoj.sk, Svet kresťanstva 7.12.2017, skrátila: Jana Nunvářová) V Kanade pripravili štúdiu, ktorá môže byť relevantná aj pre podobné debaty v slovenskom kresťanskom prostredí. Dôležité je poznamenať, že išlo o prieskum v tradičných. historických a etablovaných protestantských…

Postavme sa za slušné kresťanstvo

(pripravil Ján Oslík, ev. farár v Modre) Pred nedávnom otriasla slovenskou verejnosťou správa o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Príčinou tohto brutálneho činu boli pravdepodobne zistenia, ku ktorým novinár pri svojej práci dospel, zistenia, ktoré odhaľovaniu ľudskú špinu.…

Buďme verní v službe Pánovej

(pripravil Ján Dobák, ev. farár v. v.) Kráľ Dávid oslavuje Pána Boha na začiatku 23. žalmu slovami: „Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza“. K pomenovaniu Dobrého pastiera sa hlásil aj Boží…

Láska k mame

13. mája ďakovali mamám za obetavosť deti na celom svete. Z rovnakého dôvodu sa v básňach a piesňou prihovorili deti svojím mamám, starým, aj krstným.