Misijná konferencia v Trnave

V sobotu 7. marca sa v našom kostole v Trnave bude od 9.30 konať Misijná konferencia, ktorú prinesie Misia na Níle.

Misia na Níle je kresťanský organizácia na pomoc druhým ľuďom v oblasti  sociálno – charitatívnych projektov v afrických krajinách v povodí rieky Níl (pracuje v krajinách Egypt, Sudán, Eritrea, Etiópia, Kongo a Tanzánia). Jej cieľom je zlepšenie životných podmienok biednych  ľudí hlavne  v oblasti výživy, zdravia a vzdelania a taktiež aby sa vzbudila a posilnila nádej na vieru v Ježiša Krista.

Na konferencii v Trnave vystúpia spolupracovníci Misie na Níle a priblížia projekty na ktorých v Afrike pracujú. Budete mať možnosť podporiť misijnú prácu zakúpením výrobkov od ľudí z Afriky.

Konferencia s misijnou tématikou u nás v Trnave dlho nebola. Nenechajte si ju ujsť – určite bude stáť za to.