Zborové oznamy 8.3.2020

OZNAMY – 2. nedeľa pôstna – 8.3.2020

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava v týždni od 8.3. do 15.3.2020:

  • Dnes popoludní služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici nebudú (karanténa). Taktiež v utorok a vo štvrtok nebudú v domove ranné pobožnosti
  • V stredu 11.3. o 17:00 Vás pozývame do chrámu na pôstne večerné služby Božie
  • Vo štvrtok 12.3. o 9.30 bude v areáli cirkevného zboru stretnutie mamičiek. Pozývame mamičky s malými deťmi do tohto spoločenstva.
  • Konfirmačná príprava 1.a 2. ročníka sa uskutoční v piatok 13.3. o 15:00 v zborovej sieni
  • O 16:00 v piatok bude stretnutie dorastu a mládeže „ŽI·TO“.
  • Na budúcu nedeľu 15.3. bude pred Bohoslužbami o 9.30 modlitebné stretnutie v miestnosti pod vežou – všetkých srdečne pozývame.
  • Na budúcu nedeľu 15.3. (3. nedeľa pôstna) budú služby Božie v Seredi na Dolnomajerskej ul. o 8.30 a v Trnave o 10-tej,