Default image

ecavtrnava

Trnava v Štiavnických vrchoch

Bolo nás takmer 50. Malí aj veľkí, mladší aj starší, deti aj rodiny, pracujúci aj dôchodcovia… Jednoducho – bratia a sestry vo viere, v túžbe po lepšom spoznaní sa, na ceste životom, vedúcej k Bohu. Opustili sme Trnavu a okolie…

PRVÝ DETSKÝ DENNÝ LETNÝ TÁBOR

V tomto roku po prvýkrát pripravujeme denný detský tábor. Počas druhého augustového týždňa deti prežijú veľké egyptské dobrodružstvo: spoznajú príbeh o starozmluvnom Jozefovi, na vlastnej koži si vyskúšajú rôzne egyptské školy (napr. škola pisárov, škola zdravotníkov, škola klenotníkov), naučia sa…

Júlová zborová víkendovka

Pozývame bratov a sestry všetkých vekových kategórií stráviť dovolenkový čas v prírode, pri Božom slove, v dobrej spoločnosti počas víkendu 23.-26.júl 2020 v Svätom Antone pri Banskej Štiavnici. Všetky potrebné informácie nájdete na plagátiku nižšie.

Rozlúčka s našim pánom dozorcom

S bolesťou v srdci, s vďakou za život a s nádejou k večnosti oznamujeme, že nás náš pán dozorca Jozef Grexa predišiel do večnosti v nedeľu sv. Trojice. Spoločne sa s ním rozlúčime u nás v evanjelickom kostole v Trnave…

Pravidelný Biblický príhovor na Trnavskom rádiu

Milí bratia a sestry, priatelia, trnavčania, po sérii pravidelných biblických príhovorov na Trnavskom rádiu dobrá spolupráca pokračuje a tak Vás s radosťou pozývame počúvať krátke biblické zamyslenia vždy v nedeľu ráno o 8:00 hod na známej frekvencii 103,9 FM alebo…

Zverejnenie zmluvy k detskému ihrisku

Detské ihrisko vo farskej záhrade bolo vybudované vďaka finančnej podpore Splnomocnenca vlády pre mládež a šport pod hlavičkou Úradu vlády. Dotácia vo výške 8 000 Eur získaná v podprograme č.2 Výstavba detských ihrísk bola využitá v plnej miere. Cirkevný zbor…