Preventívne obmedzenie podujatí a aktivít ECAV Trnava

Predsedníctvo ECAV Trnava vzhľadom na vývin aktuálnej situácie a z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí ruší do odvolania nasledovné podujatia a aktivity:

  • Služby Božie v Trnave aj v Seredi
  • Pobožnosti v Stredisku Evanjelickej Diakonie na Kalinčiakovej ulici v Trnave
  • Zasadnutia orgánov, komisií a výborov ECAV Trnava
  • Pravidelné stretnutia spoločenstiev pri ECAV Trnava, stretnutie dorastu a mládeže „ŽI·TO“ a stretnutia mamičiek na fare
  • Konfirmačnú prípravu 1.a 2. ročníka

V tomto období prosíme návštevu farského úradu obmedziť len na nevyhnutné prípady ( ako vybavenie pohrebu a pod.) a Cirkevný príspevok prosíme uhrádzať cez internet banking.