Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Trnave
Farský úrad
Nám. SNP 7
917 01 Trnava

Tel.: 033/551 39 84

E mail: trnava@ecav.sk

Mgr. Radomír Vařák – zborový farár

tel.: +421 904 606 756

BANKOVÉ SPOJENIE

Slovenská sporiteľňa:
SK42 0900 0000 0000 4553 5703