Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Trnave
Farský úrad
Nám. SNP 7
917 01 Trnava

Tel.: 033/551 39 84

E mail: zecavtt@stonline.sk

Mgr. Kristián Kostecký – námestný farár

Ing. Jozef Grexa – zborový dozorca