Zborové oznamy 16.2.2020

OZNAMY – nedeľa predpôstna – 16.2.2020

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava v týždni od 16.2. do 23.2.2020:

  • Dnes popoludní o 16.00 budú služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici.
  • V utorok a vo štvrtok o 8:15 sa konajú v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici ranné pobožnosti
  • V utorok 18.2. sa uskutoční stretnutie spoločenstva evanjelických žien o 17:00 v zborovej sieni v Trnave
  • V stredu 19.2. o 17:00 Vás pozývame na biblickú hodinu do zborovej siene
  • V stredu 19.2. o 18:30 bude zasadnutie zborového presbyterstva v zborovej sieni (zmena oproti pôvodnému termínu v zborovom kalendári!)
  • Vo štvrtok 20.2. o 9.30 bude v areáli cirkevného zboru stretnutie mamičiek. Pozývame mamičky s malými deťmi do tohto spoločenstva.
  • O 17:00 v piatok bude stretnutie dorastu a mládeže „ŽI·TO“.
  • Na budúcu nedeľu 23.2. bude pred Bohoslužbami o 9.30 modlitebné stretnutie v miestnosti pod vežou – opäť všetkých srdečne pozývame.
  • Na budúcu nedeľu 23.2. (nedeľa predpôstna) budú služby Božie v Seredi o 8.30 a v Trnave o 10-tej, v rámci ktorých sa uskutoční riadny výročný účtovný zborový konvent.
  • V nedeľu 23. 2. o 15.00 sa uskutoční stretnutie spoločenstva evanjelických žien v Diakonickom domove na Kalinčiakovej ul., po ňom budú večerné služby Božie o 16:00.