U nás je každý vítaný. Sme "jedna rodina Božích detí".

Dal si nášmu zboru svedka v

Dec 8

U nás je každý vítaný. Sme "jedna rodina Božích detí".

Nácvik zborového spevokolu

Dec 11

U nás je každý vítaný. Sme "jedna rodina Božích detí".

Služby Božie

Nedeľné zhromaždenie zboru

Dec 8
UPCOMING EVENTS VIEW ALL EVENTS
Najnovšie Príspevky

Nová výzva na predkladanie ponúk na výstavbu detského ihriska

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. v Trnave pripravuje výstavbu detského ihriska v areáli farskej záhrady. Výstavba je financovaná s podporou Splnomocnenca vlády pre mládež a šport vrámci výzvy Podpora rozvoja športu 2019, podprogram č. 2 Výstavba detských ihrísk. …
Keep Reading

Oznámenie o zrušení výzvy na predkladanie ponúk

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Trnave týmto oznamuje zrušenie výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky Výstavba detského ihriska s dopadovou plochou z dôvodu potreby obsahového doplnenia výzvy na predkladanie ponúk. Bezprostredne po doplnení bude …
Keep Reading

Dal si nášmu zboru svedka v pravej chvíli

Ústrednou myšlienkou slávnostných inštalačných Služieb Božích 19. októbra 2019 v CZ ECAV Trnava bol 1. verš zo 115. žalmu, ktorý …
Keep Reading

Zborové oznamy – 1.12.2019

OZNAMY – 1. nedeľa adventná – 1.12.2019

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnavav týždni od 1.12. do 8.12.2019:

Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie s Večerou Pánovou v Seredi aj so sľubom novozvolených presbyterov.
Dnes (v nedeľu) …
Keep Reading

Staršie oznamy – 2. polrok 2019

OZNAMY – 23. nedeľa po Svätej Trojici – 24.11.2019

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnavav týždni od 24.11. do 1.12.2019:

Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v Seredi.
Popoludní o 16:00  budú služby Božie v Domove …
Keep Reading