Koronavrírus – usmernenie ECAV na Slovensku pre cirkevné zbory a ich predstaviteľov

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) v situácii šírenia sa koronavírusu na Slovensku zverejnilo usmernenie pre Cirkevné organizačné jednotky Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a ich predstaviteľov. Usmernenie nájdete na nasledovnom odkaze:

https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/koronavirus-usmernenie-pre-coj-ecav-na-slovensku-a-ich-predstavitelov

Usmernenie budeme aplikovať aj v našom Cirkevnom zbore:

  • Služby Božie a všetky hromadné podujatia v ECAV sa konať nebudú do odvolania.
  • Pohreby a podobné nevyhnutné záležitosti sa konať budú pri dodržiavaní všetkých odporúčaných pravidiel hygieny a správania sa.
  • Biblické hodiny, SEŽ, ŽI TO a iné podobné podujatia sa nebudú konať do odvolania.
  • Návštevu farského úradu prosíme obmedziť len na nevyhnutné prípady ako vybavenie pohrebu a pod.
  • Cirkevný príspevok v tomto období prosíme uhrádzať cez internet banking.