Default image

Jana Nunvářová

Zápis konfirmandov

Drahí rodičia, svoje retolesti môžete zapísať na konfirmačnú prípravu počas naplánovaného stretnutia, 23. septembra 2022 o 16.00 hod. v zborovej miestnosti. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Pobožnosť na 2 pôstnu nedeľu

Pobožnosť na 2 pôstnu nedeľu – 28.2.2021 – si môžete pozrieť na YouTube ECAV Trnava Námestný farár: Kristián KosteckýKantor: Jaroslav KonečnýPiesne: ES 108 a ES 113 Nájdete tam aj pozvanie k sčítaniu obyvateľov:

Nášmu krásnemu mestu blahoželáme k oceneniu

Celoslovenský informačný portál o Slovensku Slovakregion vyhlásil súťaž Naj mesto Slovenska 2019. Víťazkou sa stala naša starobylá Trnava. K tomuto krásnemu oceneniu chceme blahoželať každému jednému Trnavčanovi. Zároveň chceme pripomenúť, že naše mesto robia krásnym a vzácnym v neposlednom rade…

Dal si nášmu zboru svedka v pravej chvíli

Ústrednou myšlienkou slávnostných inštalačných Služieb Božích 19. októbra 2019 v CZ ECAV Trnava bol 1. verš zo 115. žalmu, ktorý si vybral nový zborový farár Radomír Vařák. Žalmista v ňom píše: „Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu…

Začiatok adventu v Seredi

(pripravila Elena Števčíková) Na 1. adventnú nedeľu sa v dcérocirkvi CZ ECAV Trnava v Seredi konali tradičné adventné služby Božie spojené s duchovno-kultúrnym programom a posedením pri spoločnom stole, na ktoré pozývame aj hostí zo susedných cirkevných zborov. Prítomných privítala…