Začiatok adventu v Seredi

(pripravila Elena Števčíková)
Na 1. adventnú nedeľu sa v dcérocirkvi CZ ECAV Trnava v Seredi konali tradičné adventné služby Božie spojené s duchovno-kultúrnym programom a posedením pri spoločnom stole, na ktoré pozývame aj hostí zo susedných cirkevných zborov. Prítomných privítala poddozorkyňa CZ Emília Válkyová.
Kazateľom Slova Božieho bol brat farár Ján Oslík z Modry, liturgovali sestra farárka Olina Kolar z CZ Horné Zelenice spolu s domácim farárom Kristiánom Kosteckým. Služby Božie boli obohatené milým programom detí, pripraveným sestrou farárkou O. Kolar, ktorá ich vyučuje náboženstvo, ako aj vystúpením spevokolu z matkocirkvi.
Slávnostné chvíle počas SB vystriedala uvoľnenejšia atmosféra pri domácej kapustnici, zákuskoch, káve a čaji. Prítomní domáci viery, ako i naši hostia z Trnavy a Horných Zeleníc pookriali pri spoločných rozhovoroch.
Veríme a dúfame, že to bol posledný začiatok adventu v prenajatých priestoroch Domu kultúry. Dcérocirkev za výdatnej pomoci matkocirkvi Trnava, ako i partnerskej organizácie Gustav Adolf Werk z Nemecka a mnohých ochotných darcov pokračuje v stavebných prácach a v budúcom roku, ak Pán Boh dá, plánuje posvätiť nový kostol na Dolnomajerskej ulici. Preto chceme srdečne poďakovať za štedrosť cirkevným zborom v Bratislavskom senioráte, ktoré nám spolu s viacerými jednotlivcami pomohli finančným milodarom.