Počas lockdownu pre vás pripravíme video-zamyslenia

Milí bratia, drahé sestry v Pánovi. Vládou vyhlásený celoštátny plošný lockdown zatvoril aj náš kostol. Situácia ostatných dní a týždňov tomu nasvedčovala. Služby Božie počas 1 . a 2. Adventnej nedele sa teda neuskutočnia. Prvú sviecu na adventnom venci zapálime každý v svojom domove.
Dôverujme napriek tejto situácii Pánu Bohu, že On dokáže zlé obrátiť na dobré a v pokore nasledujme Toho, ktorý prichádza skromný a nevinný.
Vidíme sa, resp. vidíte nás, vašich farárov na YouTube kanáli ECAV Trnava, alebo na FB ECAV Trnava.
Dovoľujeme si osloviť všetkých vás, ktorí nie sú zaočkovaní, aby neodmietali túto pomoc, ktorá môže zachrániť ich životy aj životy ich blízkych.
Nech pokoj a milosť Pána Ježiša Krista ostáva s nami.
Predsedníctvo CZ ECAV Trnava