Nášmu krásnemu mestu blahoželáme k oceneniu

Celoslovenský informačný portál o Slovensku Slovakregion vyhlásil súťaž Naj mesto Slovenska 2019. Víťazkou sa stala naša starobylá Trnava. K tomuto krásnemu oceneniu chceme blahoželať každému jednému Trnavčanovi. Zároveň chceme pripomenúť, že naše mesto robia krásnym a vzácnym v neposlednom rade príjemné a priateľské vzťahy. Medziľudská spolupatričnosť, moderná a inovatívna radnica či kraj, ale aj ekumenický duch. Práve v spolupráci totiž dokážeme najviac. Pre nás ako jednotlivcov, pre naše mesto aj…Keep Reading

Festival chrámovej piesne

http://ecavtrnava.sk/wp-content/uploads/2019/10/Spevokol_i_5773427.jpgFestival chrámovej piesne

12 spevokolov a približne 300 spevákov z chrámových evanjelických spevokolov na jednom mieste. V Trnave sa bude súťažiť, budovať vzťahy, ale najmä SPIEVAŤ… Pozývame vás byť toho súčasťou. V sobotu 12.10.2019 o 9:30. https://www.zdecav.sk/mid/300211/ma0/226218/.html#m_300211

Oznamy cirkevného zboru

OZNAMY – 22. nedeľa po Svätej Trojici – 17.11.2019 Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnavav týždni od 17.11. do 24.11.2019: Dnes (v nedeľu) o 1030 budú služby Božie v Seredi. Popoludní o 16:00  budú služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici. V pondelok, 18.novembra o 1830 sa uskutoční zasadnutie zborového presbyterstva v zborovej sieni. V utorok 19.novembra a vo štvrtok 21.novembra o 815 bude v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici ranná…Keep Reading

Ubytovanie pre študentky a študentov

Cirkevný zbor ECAV Trnava ponúka ubytovanie študentom a študentkám na izbách v budove  Hlavná 52, (Evanjelický dom). Cena ubytovania 70 eur na mesiac. Bližšie informácie a prihlasovanie +421 910 834 136.

Rodiny a Jonáš

Počas vyučovania náboženskej výchovy sme s deťmi v rámci témy: Cirkev je miesto kam patrím aj ja, preberali aj pojem „Služby Božie“. Deti pod tým rozumeli čas, kedy my slúžime Pánu Bohu. No je to presne naopak – počas Služieb Božích nám, “učeníkom Pána Ježiša”, slúži sám Pán Boh. Dáva nám poznávať jeho vôľu na základe Písma. Máme čas sa zastaviť počas dňa odpočinku a načerpať nové sily, môžeme prežívať…Keep Reading

Pôstne rodinné služby Božie

Náš cirkevný zbor opäť s radosťou pozýva všetky rodiny, deti, rodičov aj starých rodičov na pôstne rodinné služby Božie s témou Bol raz jeden Jonáš. Služby sa budú konať túto nedeľu 24.marca 2019 o 9:00 v evanjelickom kostole v Trnave.

Začiatok adventu v Seredi

(pripravila Elena Števčíková) Na 1. adventnú nedeľu sa v dcérocirkvi CZ ECAV Trnava v Seredi konali tradičné adventné služby Božie spojené s duchovno-kultúrnym programom a posedením pri spoločnom stole, na ktoré pozývame aj hostí zo susedných cirkevných zborov. Prítomných privítala poddozorkyňa CZ Emília Válkyová. Kazateľom Slova Božieho bol brat farár Ján Oslík z Modry, liturgovali sestra farárka Olina Kolar z CZ Horné Zelenice spolu s domácim farárom Kristiánom Kosteckým. Služby…Keep Reading

Dozorca napísal do Zborových listov…

Dnes, keď píšem tento príspevok do ZL, je piatok 18.01.2019 a nás čaká milá udalosť – Ekumenické stretnutie pri Božom slove v chráme Božom u našich bratov katolíkov. Začínam takto od konca, lebo toto stretnutie sa mi nejako spája s obdobím, ktoré sme prežili a žijeme od posledného vydania ZL, keď som mal možnosť takto vás osloviť.