NeBo na začiatku školského roka

Tešíme sa, že sme dnes, 11. septembra 2022, počas NEtradičných BOhoslužieb (NeBo) k začiatku školského roka, mohli deti, študentov a učiteľov s požehnaním vypraviť do nového školského roka.

Počas NEtradičných BOhoslužieb k začiatku školského roka sme s deťmi zaspomínali aj na náš denný detský letný tábor s témou Pátrači na stope. Spoločne sme si zaspievali táborovú hymnu – pieseň Proste a dostanete, hľadajte a nájdete. Ďakujeme Dovalovcom z Badína, že sme si túto pieseň mohli požičať.