Klub pre Dámy

Jednou z našich aktivít v rámci zboru je aj Lady Club – spoločenstvo pre mladšie ženy vo veku 25 – 50 rokov. Stretnutia sú raz za mesiac – vždy druhý štvrtok v mesiaci.

Najbližšie sa budeme vidieť už 12.januára 2023 o 19:00 hod v zborovej sieni. Pridajte sa k nám, srdečne pozývame. Tentokrát budeme premýšľať o Bohu, ktorý nás vidí v každej životnej situácii