Default image

ecavtrnava

Vianočný chodník v Trnave

Milí priatelia veľkí aj malí, pozývame vás na cestu do Betlehema. Prevedie vás ňou Vianočný chodník v Trnave, na ktorom vás čaká dvanásť obrázkov od „Anjela“ až po „Mudrcov“. Spolu s deťmi si budete môcť pozrieť pekné ilustrácie a vypočuť…

Vianočné sviatky 2021 v kostole

Bratia a sestry, počas najbližších dní sa na vás v chráme Božom tešíme v týchto časoch. Prosíme, aby ste svoj záujem o účasť v ktorýkoľvek deň, nahlásili na telefónnom čísle 0910 834 136.

Služby Božie s VP, 19.12.2021

Milí bratia a sestry, srdečne vás v nedeľu 19.12.2021 pozývame na Služby Božie s Večerou Pánovou do evanjelického kostola v Trnave. Uskutočnia sa v režime OP (očkovaní a prekonaní) so začiatkom o 9:00 (pre 30 osôb). Podľa záujmu budú pridané…

Evanjelický dom očami architekta

(pripravil Ľuboš Vagala) Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Trnave v roku 1910 kúpil pozemok za hradbami v blízkosti pôvodnej Dolnej brány, zbúraním ktorej vznikol priestor na novú urbanizáciu. Na tomto pozemku bol vybudovaný už vtedy známy hotel Polnitzký. Hlavným dôvodom kúpy tohto…

Zbierka na opravu NÁŠHO kostola

„Aké sú milé Tvoje príbytky ó Hospodine mocností! Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu!“ (Ž 84 2 a6) O tri roky, presnejšie 26.10.2024, bude sté výročie posvätenia nášho trnavského chrámu Božieho.…