Už 5 rokov pohostení pred kostolom (druhá nedeľa v mesiaci)

(pripravila Jana Ševelová)

Ako to vlastne začalo? My ako „prisťahovalci“ do Trnavy sme spoznali iných „prisťahovalcov“ Batkovcov a milo sme boli privítaní „domorodými“ Bujňákovcami. Stretávali sme sa v kostole a postupom času aj po ňom, niekde na kávičke. Keď sme sa tak rozprávali, povedali sme si, že by bolo príjemné spoznať lepšie aj iných cirkevníkov. Stretávanie ľudí po službách Božích sme poznali z iných zborov ECAV na Slovensku, ale aj z Nemecka, Talianska, Nórska a keďže sme chceli nejako prispieť do chodu cirkevného zboru, táto aktivita nás zaujala. No a tak sme to skúsili v advente 2012 a odvtedy pokračujeme.

Našou snahou bolo a je zapojiť do tejto aktivity viac ľudí a tvoriť spoločenstvo aj pri príprave čaju a kávy, či pri upratovaní. To sa nám zatiaľ nedarí úplne podľa našich predstáv, ale nestrácame nádej. Sme však veľmi vďační, za každého, kto v druhú nedeľu v mesiaci prinesie koláč, med, mlieko… alebo sa ponúkne, zastaví a porozpráva. Ozývajú sa aj kritické hlasy, prečo sa táto aktivita nerobí v záhrade, či v zborovej miestnosti. Skúsili sme aj túto variantu, ale prišlo výrazne menej ľudí.. Snažíme sa o spríjemnenie času po službách Božích a keď je to lepšie priamo pred kostolom, tak sme tam. Niekedy sa prídu ponúknuť aj ľudia bez domova – no to by nám ako kresťanom nemalo prekážať.

Hlavnou myšlienkou nie je pohostiť sa, ale byť spolu aj mimo Služieb Božích ako spoločenstvo CZ ECAV Trnava a Sereď. Spoznať sa a tvoriť Kristovu rodinu. A tak ako v rodine sú rôzne názory a diskusie, ale láska ostáva, tak veríme, že aj táto „ služba“ prinesie svoje ovocie.
Keď vás niekedy v nedeľu ráno prepadne chuť uvariť čaj či kávu nielen pre seba, tak vás radi uvidíme v zborovej kuchynke.

Leave a Reply