Vianočný chodník v Trnave

Milí priatelia veľkí aj malí, pozývame vás na cestu do Betlehema.

Prevedie vás ňou Vianočný chodník v Trnave, na ktorom vás čaká dvanásť obrázkov od „Anjela“ až po „Mudrcov“. Spolu s deťmi si budete môcť pozrieť pekné ilustrácie a vypočuť napínavé vianočné udalosti o narodení Pána Ježiša. Známy príbeh o veľkej Božej láske k človeku, a príbeh toľkokrát počutý, no predsa jedinečný k vám tentoraz prehovorí z plota farského areálu. Potrebovať budete mobil a dáta na snímanie QR kódu, pod ktorým sa ukrývajú jednotlivé časti. Želáme vám príjemný čas pri tejto aktivite.