Dal si nášmu zboru svedka v pravej chvíli

Ústrednou myšlienkou slávnostných inštalačných Služieb Božích 19. októbra 2019 v CZ ECAV Trnava bol 1. verš zo 115. žalmu, ktorý si vybral nový zborový farár Radomír Vařák. Žalmista v ňom píše: „Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!“ Evanjelickí veriaci z Trnavy a Serede medzi sebou privítali nového zborového farára Radomíra Vařáka. Inštaláciu vykonala seniorka Bratislavského seniorátu, doc. ThDr. Sidonia Horňanová,…Keep Reading