Cirkevný príspevok 2022

(Predsedníctvo CZ ECAV Trnava) Bratia a sestry, cirkevný zbor ECAV Trnava sa na vás obracia so žiadosťou o zaplatenie cirkevného príspevku. Výročný účtovný zborový konvent (teda členovia cirkevného zboru) dňa 23. 2. 2020 odsúhlasil návrh na zmenu výšky cirkevného príspevku, ktorý od roku 2020 činí 10,- € na osobu na rok, za každého pokrsteného člena cirkevného zboru. Prioritne prostredníctvom prevodu na bankový účet CZ ECAV Trnava. Číslo účtu: SK42 0900 0000 0000 4553 5703 (Slovenská sporiteľňa). Do správy pre prijímateľa treba napísať cirkevný príspevok (skratku CP), rok za ktorý platbu vykonávate a mená osôb, za ktoré cirkevný príspevok platíte. Platba … Čítať ďalej Cirkevný príspevok 2022