Zborové popoludnie v Seredi

8. júla 2018 – 6. nedeľu po Svätej Trojici, sa v dcérocirkvi Sereď uskutočnilo zborové popoludnie, určené pre veriacich z dcérocirkvi Sereď i matkocirkvi Trnava. Všetci záujemcovia sa mohli priamo na mieste staveniska na Dolnomajerskej ulici na vlastné oči presvedčiť, ako pokračuje výstavba budúceho bohoslužobného stánku.

Hrubá stavba kostola je hotová, kostol má namontované okná a dvere, je uzatvorený a po predošlých nedobrých skúsenostiach aj zabezpečený alarmom. V súčasnosti prebieha montáž vodovodného a kanalizačného systému.
Približne 20 členov zboru sa potom mohlo porozprávať a opýtať sa na veci, ktoré ich zaujímali – nedávna história zboru, aj iné. Niektoré technické detaily ohľadom kostola oc

hotne vysvetlil brat kurátor Ing. Ján Miklánek, ktorý vykonáva odborný dozor výstavby. Zborové popoludnie nás všetkých posilnilo vo viere, že dlho

ročná a neustála túžba sereďských evanjelikov po svojom vlastnom bohoslužobnom stánku, sa v dohľadnej dobe s Božou pomocou a za prispenia členov matkocirkvi stane skutočnosťou.

Počas 7. nedele po Svätej Trojici sa uskutočnil konvent, ktorý rozhodoval o pôžičke na dostavbu kostola. Konvent rozhodol, že matkocirkev Trnava poskytne dcérocirkvi Sereď pôžičku v hodnote 75 tisíc eur.