Vianoce strávime vo svojich domovoch

Milí priatelia, bratia a sestry

Vzhľadom na vážnosť pandemickej situácie a po prerokovaní zborovým presbyterstvom sme sa rozhodli, že tieto Vianoce napriek možnosti otvorených kostolov dobrovoľne strávime vo svojich domovoch, chrániac tak seba, ako aj všetkých najzraniteľnejších.

Posledné Bohoslužby budú 4. adventnú nedeľu 20.12. 2020 o 9.00 v Trnave a o 10.30 v Seredi, kde budeme informovať o aktuálnej situácii, osobne si poprajeme požehnané prežitie sviatkov a rozdáme vianočné vydanie Zborových listov. Prosíme, prijmite toto rozhodnutie presbyterstva cirkevného zboru s pochopením.

Pozývame vás sláviť Vianoce v kruhu svojich najbližších tak, ako to bolo aj počas tých pôvodných – prvých Vianoc. Nie v okázalosti, pompéznosti, či komerčnosti, ale v skromnosti, pokore, no zároveň v skutočnej osobnej radosti z narodenia Spasiteľa, ktorý prišiel aby zachránil, čo bolo zahynulo – teda aj každého jedného z nás.Aktuálne informácie nájdete na fb stránke: ECAV Trnava a na webovej stránke: www.ecavtrnava.skS láskou predsedníctvo a presbyterstvo CZ ECAV Trnava