Staňme sa nositeľmi Božieho kráľovstva

Pobožnosť na 1. nedeľu po Veľkej noci

11. apríl 2021
Evanjelický kostol v Trnave
Krostián Kostecký- námestný farár
Jaroslav Konečný- kantor
Piesne: ES 136 a ES 145