Rozlúčka s našim pánom dozorcom

S bolesťou v srdci, s vďakou za život a s nádejou k večnosti oznamujeme, že nás náš pán dozorca Jozef Grexa predišiel do večnosti v nedeľu sv. Trojice.

Spoločne sa s ním rozlúčime u nás v evanjelickom kostole v Trnave vo štvrtok 11. júna 2020 o 14.00. Obradom nás prevedie pán biskup Ján Hroboň spolu s našimi pánmi farármi.