Príhovor na 1. pôstnu nedeľu

Príhovor zborového farára Radomíra Vařáka na 1. pôstnu nedeľu – 21. februára 2021