Pozývame na muzikál: Ako prišli lastovičky domov

Rozprávkový príbeh: Ako prišli lastovičky domov od Kristíny Royovej je vzrušujúci príbeh o strastiplnej ceste lastovičiek z teplých krajov Afriky až k nám na Slovensko. Zacítili zmenu ročného obdobia a pod vedením vedúcej lastovičky sa začali pripravovať na dlhú cestu. Počas letu mali tiež aj kapitána. Ten udržiaval smer a riešil rôzne krízové situácie. Z ďalekých krajín si odnášali pekné spomienky, ale návrat do svojej domoviny bol pre ne najkrajší. Autorkiným prínosom tejto rozprávky je humorné prepojenie  niektorých ľudských vlastností  s vlastnosťami malých vtáčikov.  Upriamuje pozornosť na cnosti, ako je disciplína, poslušnosť, pracovitosť a súdržnosť. Nebojí sa pravdivo ukázať aj na tragické dôsledky neposlušnosti. V príbehu je aj veľa edukačných momentov. Deti, ale aj dospelí sa zaujímavým spôsobom naučia veľa z oblasti histórie, zemepisu a prírodných zákonov. V neposlednom rade autorka touto rozprávkou  prebúdza hlavne duchovný život poslucháča. V stvorení nachádza Stvoriteľa, v pestrosti života – Darcu života.

Muzikál Ako prišli lastovičky domov podľa rovnomennej rozprávky od Kristíny Royovej napísal Pavol Trúsik. Piesne vybrala a hudobne naštudovala Jana Feríková. V muzikáli účinkuje detský spevokol Lastovičky zo Starej Turej. Texty piesní sú vkladané do príbehu tak, aby ešte viac zvýraznili jeho posolstvo. Pre úplné vtiahnutie diváka, na pozadí beží projekcia. Veľmi inšpirujúce a hodnotné na tomto projekte je aktívne zapojenie sa viacerých generácií detí a mládeže, a ich viditeľný rast v oblasti duchovnej i duševnej.