Nesme svoj kríž spolu s Kristom

Pobožnosť na Kvetnú nedeľu je dostupná na našom YouTube Kanále

28. marec 2021

Evanjelický kostol v Trnave
Krostián Kostecký- námestný farár
Jaroslav Konečný- kantor
Piesne: ES 87 a ES 95