Nedeľné Služby Božie budú aj v Trnave aj v Seredi

Vážení bratia a sestry,

Úrad verejného zdravotníctva SR potvrdil, že naše Služby Božie sa môžu konať s maximálnym možným počtom päťdesiatich osôb a s dodržiavaním pravidla R – O – R (rúško – odstup – ruky – ich dezinfekcia a nepodávanie). Sme radi, že sa aj túto nedeľu budeme môcť stretnúť na Službách Božích aj v Trnave aj v Seredi.

V Trnave začneme v štandardnom čase o 9.00 v našom kostole, kde budeme dodržiavať predpísané opatrenia:

  • vstup len s rúškom
  • dezinfikovanie rúk pri vstupe
  • šachovnicové sedenie s dostatočným rozostupom
  • piesne spievané len kantorom.

Ak sa v kostole naplní kapacita 50 ľudí (vrátane pána farára a kantora), pre ostatných prítomných veriacich bude pripravená možnosť zúčastniť sa na paralelných Službách Božích, ktoré sa budú konať za rovnakých podmienok v zborovej sieni, so začiatkom pár minút po deviatej hodine.

V Seredi Služby Božie začnú štandardne o 10.30 v kostole a tiež budeme dodržiavať rovnaké opatrenia

  • vstup len s rúškom
  • dezinfikovanie rúk pri vstupe
  • šachovnicové sedenie s dostatočným rozostupom
  • piesne spievané len kantorom.

Všetkých vás láskavo prosíme o trpezlivosť, disciplinovanosť a vzájomnú ohľaduplnosť. Situáciu na jar sme s Božou pomocou zvládli a veríme, že ju zvládneme aj teraz.