Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi

Príhovor s piesňami na nedeľu po Deviatniku (7.február 2021)
Evanjelický chrám v Trnave
kazateľ: Radomír Vařák, zborový farár
kantor: Jaroslav Konečný
piesne: ES 207 a ES 466