Ježiš ako sprievodca nášho života

Pozrite si Zamyslenie na Smrtnú nedeľu – 21. marca 2021- na YouTube ECAV Trnava

Evanjelický kostol v Trnave
Radomír Vařák- zborový farár
Jaroslav Konečný- kantor
Piesne ES č.: 110 a ES 92