Brigáda v rukách skúsených

Keď je treba niečo vypratať, vyčistiť či jednoducho pracovať, zavolajte skúsených. Približne 10 členov nášho zboru sa stretlo s jasným cieľom- vypratať byt po bývalom nájomníkovi na evanjelickom dome a pomôcť svojimi rukami.

Nájomník Roman Blaha zomrel 21.12.2015. Bol neplatič (neplatil nájom ani služby).  Cirkevný zbor vyhral súd a súdom  mu bolo nariadené exekučné vypratanie z bytu. Po smrti cirkevný zbor prevzal byt od brata zosnulého 07.01.2016. Brat zosnulého prenechal CZ byt v takom stave, ako ho zanechal zosnulý. Roman Blaha bol invalidný dôchodca, holdoval alkoholu a v byte sa stretávali rôzne skupiny bezdomovcov. V byte sa nenachádzali žiadne hodnotné veci, všetko bolo určené na vyhodenie.
Prvú brigádu organizoval brat Peter Beňo zo synom- triedili sme oblečenie, sklo a iný odpad do vriec.
Druhú brigádu organizoval Milan Medovarský, kde si prizval na výpomoc svojich zamestnancov. Rozbíjali nábytok a nosili ho do kontajnerov. Boli naplnené 2 kontajnery.
Tejto brigády sa zúčastnili aj naši cirkevníci, bratia Štefan Bachar  , Ján Klátik, Elena Marková, Anton Mako a Adam Pivoluska. Pani manželky pripravili chutný guláš. Brat Ján Kočiš zabezpečil odvoz elektrospotrebičov.
Priemerný vek nebol podstatný, hlavné bolo nadšenie a energia pri práci. Odmenou bola radosť z toho, že krásne spoločenstvo sa dá vytvoriť pri akejkoľvek aktivite- napríklad aj pri ťažkej práci.

Teraz sa v byte ešte nachádzajú vrecia z odpadom, koberce a rôzny odpad.  Ak by niekto vedel ešte pomôcť byt doupratovať, prosíme aby ste sa ozvali v kancelárii CZ Trnava, alebo na e-mail zecavtt@stonline.sk. Čo sa týka bytu pre budúceho pána farára, z väčšej časti je uprataný, treba dočistiť lišty a iné drobnosti, no ešte sa tam budú vykonávať drobné stolárske práce, takže po týchto prácach bude ešte vyhlásená brigáda.