U nás je každý vítaný. Sme "jedna rodina Božích detí".

Stretnutie spevokolov Bratisla

May 19

U nás je každý vítaný. Sme "jedna rodina Božích detí".

Služby Božie

Nedeľné zhromaždenie zboru

Jul 21

U nás je každý vítaný. Sme "jedna rodina Božích detí".

Nácvik zborového spevokolu

Jul 24
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA VŠETKY PODUJATIA