U nás je každý vítaný. Sme "jedna rodina Božích detí".

Dal si nášmu zboru svedka v

Nov 18

U nás je každý vítaný. Sme "jedna rodina Božích detí".

Nácvik zborového spevokolu

Nov 20

U nás je každý vítaný. Sme "jedna rodina Božích detí".

Služby Božie

Nedeľné zhromaždenie zboru

Nov 24
UPCOMING EVENTS VIEW ALL EVENTS