U nás je každý vítaný. Sme "jedna rodina Božích detí".

Vzdelávací seminár na tému

Vzdelávací seminár na tému: Sprevádzanie zomierajúcich

Sep 22

U nás je každý vítaný. Sme "jedna rodina Božích detí".

Nácvik zborového spevokolu

Sep 18

U nás je každý vítaný. Sme "jedna rodina Božích detí".

Služby Božie

Nedeľné zhromaždenie zboru

Sep 22
UPCOMING EVENTS VIEW ALL EVENTS