Zborové oznamy 2.2.2020

OZNAMY – 4. nedeľa po zjavení Pána – 2.2.2020

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava v týždni od 2.2. do 9.2.2020:

  • Dnes popoludní o 16.00 budú služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici.
  • Zajtra popoludní o 16.00 bude v kostole v Seredi biblická hodina pre dospelých..
  • V utorok a vo štvrtok o 815 býva v Stredisku evanjelickej diakonie ranná pobožnosť.
  • V utorok o 17.00 sa v zborovej sieni uskutoční stretnutie spoločenstva evanjelických žien.
  • V stredu o 17:00 bude tu v Trnave v zborovej sieni biblická hodina pre dospelých.
  • Vo štvrtok o 930 býva v areáli cirkevného zboru stretnutie mamičiek.
  • V piatok o 15-tej bude v zborovej sieni konfirmačná príprava pre prvý aj druhý ročník konfirmandov.
  • Najbližší piatok podvečer budeme mať v našom cirkevnom zbore fašiangové karnevalové posedenie pre všetky generácie. Pozvané sú deti, dospelí aj seniori. V piatok o 17-tej v zborovej sieni..
  • V nedeľu ráno o 9.30 býva modlitebné stretnutie v miestnosti pod vežou – ste srdečne vítaní.
  • Služby Božie na budúcu nedeľu budú v Seredi o 8.30 a tu v Trnave o 10-tej. Budú to netradičné Bohoslužby spojené zo začínajúcim týždňom manželstva. Na službách Božích bude aj požehnanie pre manželské páry.