Vzdelávací seminár na tému: Sprevádzanie zomierajúcich

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku a Výbor pre Zborovú diakoniu pozýva záujemcov na vzdelávací seminár na tému:  Sprevádzanie zomierajúcich.
Uskutoční sa 22. septembra 2019 v Evanjelickom kostole v Trnave.
Seminár bude spojený s prezentáciou rovnomennej publikácie so sprievodcom sociálnymi službami. Projekt „Dôstojne až do konca“ – vzdelávací seminár a vydanie rovnomennej publikácie o sprevádzaní ťažko nemocných a zomierajúcich finančne podporili Trnavský samosprávny kraj, Revia – komunitná nadácia a Mesto Modra.