Rozhlasové a TV prenosy bohoslužieb počas vianočných sviatkov

Bratia a sestry, keďže sa tento rok cez vianočné sviatky nebudeme môcť spolu stretnúť v našom kostole, chceme vám dať do pozornosti pripravované prenosy bohoslužieb z televízie a rádia. Aspoň takýmto spôsobom môžeme spolu počuť radostnú zvesť týchto sviatkov.