Zmena miesta Bohoslužieb v Trnave

Od 1. januára 2023 sa na vás tešíme na Službách božích v Zborovej miestnosti v Trnave.