Zborové oznamy 1.3.2020

OZNAMY – 1. nedeľa pôstna – 1.3.2020

Aktivity v cirkevnom zbore ECAV Trnava
v týždni od 1.3. do 8.3.2020:

  • Dnes popoludní o 16.00 budú služby Božie v Domove dôchodcov na Kalinčiakovej ulici
  • V utorok a vo štvrtok o 815 býva v Stredisku evanjelickej diakonie ranná pobožnosť
  • V utorok podvečer o 17.00 bude stretnutie žien, ktoré bude tentokrát venované svetovému dňu modlitieb.
  • V stredu budú pôstne stredtýždňové večerné služby Božie a to v Seredi o 16.00 a v Trnave o 17.00 v kostole
  • Vo štvrtok o 930 býva v areáli cirkevného zboru stretnutie mamičiek
  • V piatok o 15-tej bude v zborovej sieni konfirmačná príprava pre prvý aj druhý ročník konfirmandov.
  • V nedeľu ráno o 9.30 býva modlitebné stretnutie v miestnosti pod vežou – ste srdečne vítaní.
  • Služby Božie na budúcu nedeľu budú v Seredi o 8.30 a tu v Trnave o 10-tej.
  • V sobotu sa v našom kostole uskutoční konferencia Misie na Níle so začiatkom o 9.30 – sme srdečne pozvaní
  • Vyšlo nové číslo Zborových listov, môžete si zobrať vpredu pred lavicami.