Záznam Vianočného príhovoru

Ak ste nestihli príhovor nášho zborového brata farára v Trnavskom rádiu, nájdete ho na YouTube ECAV Trnava. Príjemné počúvanie.