Zápis konfirmandov

Drahí rodičia, svoje retolesti môžete zapísať na konfirmačnú prípravu počas naplánovaného stretnutia, 23. septembra 2022 o 16.00 hod. v zborovej miestnosti. Tešíme sa na stretnutie s vami.