Výlet dcérocirkvi Sereď

(pripravila Elena Števčíková)

Rok 2017 je pre evanjelikov a. v. spojený s oslavou 500. výročia reformácie. Sereďskí evanjelici spolu s veriacimi z Trnavy a Horných Zeleníc sa rozhodli pripomenúť si túto dôležitú dejinnú udalosť návštevou niekoľkých miest: Žiaru nad Hronom, Kremnice a Banskej Bystrice – Radvane.

V Žiari nad Hronom majú tamojší evanjelici, podobne ako my v Seredi, rozostavaný kostol. Žiarania sú však už ďalej a na kostole v súčasnosti prebiehajú záverečné práce – montáž elektrických zariadení a v októbri plánujú slávnostné posvätenie. Moderný kostol sa nám veľmi páčil a vďaka zapáleným a ochotným domácim viery, sme odchádzali posilnení na duchu i na tele a inšpirovaní do ďalšej práce.

Ďalším navštíveným miestom bola starobylá Kremnica. Domáci zborový farár Jozef Pacek ( ktorý nás sprevádzal i v Žiari nad Hronom ), nás oboznámil s históriou a životom cirkevného zboru, ktorý patrí k najstarším na Slovensku. Myšlienky reformácie sem prenikli už krátko po vystúpení Martina Luthera (okolo roku 1521), lebo banské mestá boli osídlené nemeckými obyvateľmi, ktorí udržiavali vzťahy so svojou bývalou vlasťou. Tu pôsobil aj Konrád Cordatus, blízky priateľ a spolupracovník nášho reformátora. Súčasný evanjelický kostol pochádza z roku 1826. Naša vďaka patrí domácim ženám za pohostenie. Pekné počasie nám umožnilo aj prehliadku mesta a jeho historického centra.

Poslednou zastávkou bola Banská Bystrica – Radvaň. Tu žil dlhé roky evanjelický farár, slovenský básnik a národovec Andrej Sládkovič (1820-1873). Navštívili sme aj jeho hrob na miestnom cintoríne a spolu s modlitbou sme si s bratom farárom Zajdenom zaspievali jeho pieseň Hojže, Bože, jak to bolí…
Domov sme sa vracali obohatení a naplnení novými vedomosťami, milými stretnutiami a duchovnými zážitkami.

Leave a Reply