Volebný konvent na generálneho dozorcu ECAV – 1.5.2022

Presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV Trnava zvoláva volebný konvent na generálneho dozorcu ECAV na 1. mája 2022 v rámci hlavných služieb Božích o 9.00 hod. v Trnave a o 10:30 v Seredi. Informácie o kandidátoch sú k dispozícii na tomto linku:
https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/kandidati-na-poziciu-generalneho-dozorcu-ecav

S obidvomi kandidátmi pripravuje Mediálny výbor ECAV aj diskusiu. Sledovať ju môžete na YouTube ECAV s vami NA TOMTO LINKU v piatok, 22.4.2022 od 17.00 hod. Diskusiu je možné sledovať aj zo záznamu.