Vianočný program detí

Vianočný program detí na štedrovečerných službách Božích

Deti navštevujúce detskú besiedku aj tie, ktoré prichádzajú do mládežníckej miestnosti so svojimi mamičkami, oživili za pomoci rodičov a vedúcich besiedky tradíciu vianočných vystúpení.

Na Štedrý večer, keď býva návštevnosť kostola pravidelne vysoká, sa zapojili do služieb Božích aj najmladší členovia nášho cirkevného zboru. O narodení Spasiteľa nám vo veršoch zvestovali staršie deti, ale aj deti v škôlkarskom veku, ktoré mali z možnosti aktívne sa podieľať na Bohoslužbách, mimoriadnu radosť. Spoločne potom všetky deti zaspievali pieseň Zvonia zvony vianočné. Za prípravu textov ďakujeme pani Emílii Znášikovej a pani Ingrid Orešanskej a za spoluprácu všetkým ochotným rodičom, ktorí svojim deťom pripravovali kostými. Na záver zaznela spoločná detská modlitba:

Nech nám láska Tvoja stále svieti,
ó vysliš Pane náš, prosbu malých detí.

To si môžeme zaželať navzájom, aby Božia láska stále svietila v našich srdciach.

A v mene všetkých detí ešte jeden odkaz: „Pozývame medzi nás na detskú besiedku a stretnutie mamičiekaj aj ďalších rovesníkov, aby sme spolu mohli, napríklad aj takýmto vystúpením, oslavovať Pána.“