Vianoce v podaní najmenších členov zboru

(pripravila Adriana Čeleďová)

Čarovné okamihy sme doma prežívali od prvého adventného dňa. Večer sme sa s deťmi stíšili (pokiaľ je to však možné pri troch deťoch) a započúvali sme sa do príbehov z knihy Vianočné mystérium, od nórskeho filozofa a spisovateľa Josteina Gaardera. Je to kniha o Vianociach, v ktorej sa paralelne prelínajú dva príbehy – príbeh chlapca Joachima, ktorý každý deň otvorí jedno okienko adventného kalendára (začína 1. decembra). V kalendári sa odvíja druhý príbeh dievčatka Elisabeth, ktoré putuje v čase (zo súčasnosti do roku nula, keď sa narodí Ježiško) a v priestore ( z Nórska rôznymi krajinami doputuje do Betlehema). Atmosféra knihy je šitá na mieru adventnému času.

Predvianočný čas adventu spestrila deťom tiež príprava vianočného programu, ktorý dramaturgicky pripravili členky vnútromisijného výboru – Janka Ševelová a Kristína Bujňáková. Jednotlivé vystúpenia boli rozdelené do 3 programových dní, čo bola pozitívna zmena oproti predchádzajúcim ročníkom. Týmto spôsobom sa deti, a rovnako s nimi rodičia, intenzívnejšie zapojili do diania v spoločenstve. Touto cestou sa môžu deti naučiť, že dokážu byť užitočné aj pre iných ľudí, cítiť spolupatričnosť, ktorú mohli vnímať aj pri vystúpení pre starších obyvateľov diakonického domova v Trnave, 23. decembra 2018. Ďalšie 2 vystúpenia deti predviedli počas služieb Božích na Štedrý deň a hlavný program sa presunul na 1. sviatok vianočný.
V programe zazneli básničky v podaní mladších detí a krátka scénka o posolstve Vianoc v naštudovaní staršími deťmi. Všetky účinkujúce deti spoločne zaspievali pieseň zo spevníka – Sem sa všetci ponáhľajte – a pieseň Keď Boží Syn nás navštívil zaznela v sprievode ochotných rodičov a súrodencov detí.
Adventom cirkevný rok začal, tak nám zostáva zaželať si, aby dianie v spoločenstve pokračovalo v podobne aktívnom duchu po celý rok.