Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2022

Milí bratiia a sestry, milí priatelia, počas tohto týždňa prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Témou je cesta mudrcov z východu a pozýva nás k jednote a spojeniu v nádeji. Pozývame vás teda na spoločné stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 19.1.2022 o 19:00 hod v bazilike sv.Mikuláša.

Príďme sa spoločne obohatiť vo viere a službe Pánu Bohu ľuďom i Jeho stvoreniu.