Stručná štatistika cirkevného zboru za rok 2018

Pokrstení: 12 detí (6 chlapcov a 6 dievčat)
Konfirmovaní: 5 mladých členov zboru (2 chlapci a 3 dievčatá)
Sobášení: 4 páry (2 uzavretia manželstva a 2 požehnania, všetky dvojice konfesionálne zmiešané)
Pochovaní: 36 členov zboru (16 mužov a 20 žien)
Prihlásení do zborovej evidencie: 28 osôb (14 mužov a 14 žien – zahrnutí sú aj ľudia, ktorým vykonal zbor pohrebnú rozlúčku, hoci neboli v zbore evidovaní, ale prináležia do neho podľa miesta krstu alebo miesta trvalého bydliska)
Odhlásení zo zborovej evidencie: 7 osôb (4 muži a 3 ženy)
Celková štatistická zmena: pokles o 3 členov (pribudlo 40 členov a odbudlo 43 členov)
Počet členov zboru k 31.12.2018: 1244
(Poznámka: podrobná štatistika bude predmetom výročnej správy, predloženej na výročný konvent)