STRETNUTIE MAMIČIEK S DEŤMI

Milé mamičky a detičky!
Sme mamy na materskej, ktoré spája láska k Pánu Bohu. Stretávame sa, aby rástla nielen naša viera, ale aj viera našich detí. Ak to cítite podobne, alebo len nemáte nič lepšie na práci, pozývame vás medzi seba.

Stretávame sa vždy v stredu o 10:00 vo farskom areáli vedľa evanjelického kostola. Pre mamy vždy pripravujeme biblickú tému a vaše deti sa tiež nudiť nebudú. K dispozícii majú pekné ihrisko, a keď sa trochu unavia, naučíme ich zopár kresťanských piesní, vypočujú si detskú tému a vlastnými rúčkami niečo pekné vytvoria Naša adresa: ECAV Trnava, Námestie SNP 7