Stretnutie k rekonštrukcii Evanjelického domu

Cirkevný zbor pozýva svojich členov na popoludňajšie stretnutie, na ktorom sa chceme spoločne venovať prebiehajúcej rekonštrukcii budovy Evanjelického domu. Radi privítame každého, kto má záujem dozvedieť sa viac o aktuálnom aj plánovanom priebehu rekonštrukcie priamo od architekta projektu Ľuboša Vagalu (DV Atelier) a vedenia zboru. Stretneme sa v nedeľu 10.10.2021 od 14.30 hod., pri zachovaní platných protiepidemických opatrení (respirátory,  odstupy, dezinfekcia rúk). Na základe záujmu a kapacitných možností sa stretneme v zborovej miestnosti alebo v kostole.

Z dôvodu organizačnej prípravy Vás prosíme o nahlásenie Vašej účasti vopred telefonicky č. 033/5513984, 0910 834 136 alebo e-mailom na adrese: hospodarska.sprava@trnava.ecav.sk, alebo najneskôr v nedeľu 10.10. po Službách Božích v Trnave na farskom úrade.

Ponúkame aj článok, ktorý o rekonštrukcii publikovalo Trnavské Rádio:

https://trnavske.radio/2021/09/29/evanjelicky-dom-prechadza-obnovou/?fbclid=IwAR3HtZcHDZUoI0ksFCkN7hxh84cC41fgbuanAEGc3R7Wv6tQ3SR9Z8WgUuY

Foto: Karin Talajková
Foto: Karin Talajková